Bijbehorende producten

Alternatieve producten

Geef het e-mailadres waar we het seintje naar toe moeten sturen.

Dit is geen geldig e-mailadres!

U wordt per mail op de hoogte gesteld wanneer dit artikel weer beschikbaar is!
×

Titel

Text

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Bellini hair & boutique

Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
Tenzij Bellini hair & boutique schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
Bellini hair & boutique behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Bellini hair & boutique deze Voorwaarden willen wijzigen.

Een contract afsluiten
Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Bellini hair & boutique heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Bellini hair & boutique niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Bellini hair & boutique bevestigt de order van de klant per e-mail.

Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Bellini hair & boutique zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

De producten op in www.bellinimini.nl zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.

Alleen personen met een vast woonadres kunnen een order plaatsen op www.bellinimini.nl

Prijzen en kosten
De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op www.bellinimini.nl. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.

De prijzen die zijn vermeld op www.bellinimini.nl zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

Bellini hair & boutique is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van orders
Bellini hair & boutique zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Bellini hair & boutique.

Bellini hair & boutique zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

De aflevertermijn die op www.bellinimini.nl staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Douane, heffingen en belastingen
De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij www.bellinimini.nl, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Bellini hair & boutique heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.

Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Bellini hair & boutique de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

Recht om artikelen terug te sturen
De klant heeft het recht een artikel (parfums en ondergoed uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen naar Bellini hair & boutique. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij/zij reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Bellini hair & boutique de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.

Na ontvangst en controle van de artikelen door Bellini hair & boutique wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of credit card van de klant teruggestort.

Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Bellini hair & boutique, worden niet vergoed.

Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.

Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Bellini hair & boutique worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.

Bellini hair & boutique heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Bellini hair & boutique.

Foutieve aflevering
Indien Bellini hair & boutique een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Bellini hair & boutique te laten weten. Bellini hair & boutique zal de aankoopprijs vergoeden.

Overmacht
Bellini hair & boutique is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Bellini hair & boutique valt.

Indien Bellini hair & boutique niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Bellini hair & boutique de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Bellini hair & boutique valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Bellini hair & boutique het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Klachten
Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.

Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@bellinimini.nl

In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Bellini hair & boutique, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

Betaling
De klant kan met iDeal betalen of per bankoverschrijving.

Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van www.bellinimini.nl

Privacy
Door een order te plaatsen, verleent de klant Bellini hair & boutique het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Bellini hair & boutique, dat wil zeggen de uitvoering van het contract  en voor het handhaven van het contact met de klant.

Afwijkingen
Bellini hair & boutique kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Bedrijfsinformatie

Bellini hair & boutique;

Vestigingsadres; Hoofdstraat 76, 7921 AN te Zuidwolde

Telefoonnummer: +31 (0)6 33178253
Dinsdag: 09.00 - 20:00 uur
Woensdag: 09.00 - 18:00 uur
Donderdag: 09.00 - 21:00 uur
Vrijdag: 09.00 - 18:00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

E-mailadres: info@bellinimini.nl

KvK-nummer: 57012725

Kortingscodes
Er kan per persoon slechts één kortingscode worden gebruikt. Bellini hair & boutique heeft het recht orders te weigeren als er meerdere codes zijn gebruikt.